oostelijk havengebied to be

developed cruquius

oostelijk havengebied to be developed cruquius

De gebiedsontwikkeling Cruquius begon als Cruquius Kwartier. Dat werd later groter en groter en gewoon Cruquius. The Harbour Club was daar een belangrijk onderdeel van. Maar het begin was minder mondain. Want achteraf zijn succesvolle ontwikkelingen makkelijk te duiden. Maar een kans op succes ‘zien’ voor ieder ander en vervolgens die kans verzilveren is de definitie van ontwikkelen. Het verhaal van Cruquius begint op een willekeurige zondagmiddag. Als een bevriende makelaar to be developed 4 kavels in het Oostelijk Havengebied laat zien. Ooit aangekocht om chemische bedrijven te vestigen die er nooit zijn gekomen. Het beeld: vervuilde grond, manshoog onkruid, een, op zijn best, rafelige omgeving en schimmige passanten. Een kans dus. Een kans to be developed.

Locatie: Cruquiusweg Amsterdam
Omvang: gebiedsontwikkeling 10 ha
Periode: 2008 – 2020
Programma: met 1.500 woningen en 14.000 m2 BVO werken en verblijven
Projectwebsite: cruquius.nl
Partners: Amvest, Atelier Dutch

De kavels werden, zeer scherp, aangekocht en to be developed ontwikkelde er kantoren. Kantoren die vooral ruim en basic waren. Heel basic. De verhuur bleek eenvoudig. Waarmee er aanleiding was om met nog iets meer interesse de rest van het gebied kritisch te bekijken.

Wat leidde tot de overtuiging dat hier meer, zo niet, veel meer mogelijk moest zijn. Maar dat waren kansen die de mogelijkheden van to be developed ver overstegen. Enter Wienke Bodewes, in die tijd de nieuwe algemeen directeur van Amvest en afkomstig van Ymere. Ook hij zag het potentieel en partijen gingen samen over tot aankoop van kavels en panden. In eerste instantie onder een soort codenaam. Na een jaar was ongeveer 70% van het gebied aangekocht. De rest is eigenlijk nu al, terwijl Amvest nog volop aan het ontwikkelen en bouwen is, geschiedenis.

Een wijk met het thema ‘maritiem’ was er vreemd genoeg nog niet. Zelfs niet in Amsterdam. Inmiddels is Cruquius echt onderdeel van Amsterdam. Een plek waar binnen de ring waar mensen willen wonen en werken. Waar tout Amsterdam zich laat zien in The Harbour Club. Een spannend horecaconcept dat vroeg instapte en bijdroeg aan het geloof in het gebied. Geloof dat to be developed al vroeg had en in voldoende mate om risico te nemen. Te ondernemen. Te ontwikkelen.

De Grote Metafoor werd maritiem. (maritiem bijv.naamw. de zee of het zeewezen betreffend bron: Van Dale) Een metafoor die werd geschraagd met The Harbour Club, door de vestiging van botenbouwers en verkopers en verhuurders van sloepen en natuurlijk met het starten van Sail Amsterdam in Cruquius.

Cruquius

Back